un - [entries|archive|friends|userinfo]
un

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 23rd, 2021|12:42 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
domāju, ka tikumi nevar būt pārvērtēti, tie ir tik daudzi, tik spēcīgi, reizēm liekas, ka mēs sākam kādu kampaņu pret likumu, mazulīt, nāc, taisīsim talku pavasarī, grābsim lapas, bet apkārtnei vajadzētu būt tīrai visu gadu. tāpat ir ar ziedojumiem.
linkpost comment