un [entries|archive|friends|userinfo]
un

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 25th, 2020|02:29 pm]
biocoin patiesība
linkpost comment

[Nov. 25th, 2020|02:16 pm]
hamburgers nekad nekļūs par manu ēdienu
link7 comments|post comment

[Nov. 23rd, 2020|02:52 pm]
skaties uz zvaigzni
linkpost comment

iemesls [Nov. 4th, 2020|10:29 am]
Nosauciet kādu lietu, kurai nav iemesla.
link2 comments|post comment

[Sep. 22nd, 2020|03:12 pm]
I hate that you voted.
linkpost comment

[Sep. 17th, 2020|12:48 pm]
no wake gang
link1 comment|post comment

[Sep. 17th, 2020|11:28 am]
sure it was a great anime oh wait except for the fact that it wasn't it was generic and shitty and there was a promise of yuri but there was no yuri at all
link1 comment|post comment

[Sep. 17th, 2020|11:26 am]
elle = debate
linkpost comment

[Sep. 13th, 2020|03:10 pm]
tas nelaimīgais tur grozās
linkpost comment

[Aug. 9th, 2020|01:11 am]
Ddddududududududdudududududuududududududuudududududududududu
linkpost comment

[Jul. 28th, 2020|03:00 am]
kurš mirs nākamais?
linkpost comment

[Jul. 28th, 2020|02:56 am]
strutu bratislava
linkpost comment

[Jul. 9th, 2020|10:28 am]
es neredzu uz priekšu un uz sāniem
linkpost comment

[Jul. 7th, 2020|01:56 pm]
Lietū laistīts bērzs un viņa lokanās stiegras. Es tās ienesu liftā. Es tās ienesu tiltā. Es tās ienesu tieši sienā.
linkpost comment

[Jun. 10th, 2020|11:18 am]
tur viņš gāja uz vienu vietu, tur iepazinās ar labiem cilvēkiem, tur uzzināja labas lietas
hei! aleluja!
link1 comment|post comment

[Jun. 5th, 2020|12:42 pm]
Es mīlu tevi, Jēzus Kristus. Jēzus Kristus, es mīlu tevi, jā nudien. Es mīlu tevi, Jēzus Kristus. Jēzus Kristus, es mīlu tevi, jā nudien, un dīkajās dienās suņi izšķīdīs un aizplūdīs notekā, un pasaule aizies, un visi gaida to dienu, kuru mēs visi gaidām. Augšup un pāri, mēs ejam cauri vilnim un straumei, es plūdīšu pa virsmu līdz iemācīšos peldēt, iekšā manā mātē miskastē, līdz es sevi atradīšu atkal, atkal. Augšup un pāri, mutes plaši atveras un spļauj joprojām, un es spļaušu, līdz iemācīšos runāt. Augšup, cauri durvīm, kamēr skapji čīkst, un viņi mani pasludina, ak. Augšup un pāri, mēs pārvaram smagumu, tas nosēžas, un es nezinu. Es kliegšu, līdz viņi sapratīs, ko gribu teikt. Es runāju par beigta suņa dziesmas un sintētiska, lidojoša aparāta kāzām, ai-ai-ai, ai-ai-ai, ai-ai-ai, ai-ai-ai, nu labi.
linkpost comment

[May. 27th, 2020|01:37 pm]
Its not about what your grades are or what job you end up to do
As long as you like me and I like you
We’ll be too be too cute
linkpost comment

[May. 22nd, 2020|12:13 am]
Reizēm domāju par perfekto olliju, par to. cik tas ir augsts un plakans, kā planējošs putns.
link1 comment|post comment

[Dec. 16th, 2019|10:59 am]
palestīniešu kolēģis institūtā
linkpost comment

[Dec. 16th, 2019|10:58 am]
koks atnāk uz pilsētu paostīt cilvēku sviedrus, jo sviedri -- tie ir cilvēku sveķi
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]