un [entries|archive|friends|userinfo]
un

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 25th, 2021|11:55 am]
niān dženesis īvangelion
linkpost comment

[Feb. 24th, 2021|11:52 am]
avhanistan
linkpost comment

[Feb. 23rd, 2021|12:42 pm]
domāju, ka tikumi nevar būt pārvērtēti, tie ir tik daudzi, tik spēcīgi, reizēm liekas, ka mēs sākam kādu kampaņu pret likumu, mazulīt, nāc, taisīsim talku pavasarī, grābsim lapas, bet apkārtnei vajadzētu būt tīrai visu gadu. tāpat ir ar ziedojumiem.
linkpost comment

[Feb. 10th, 2021|10:50 am]
birojs mētelis ētelis sintētiskais
cicisicic
c
cc
uztaisa dubļu aizsargu
cits kaut ko vēl citu
linkpost comment

[Nov. 25th, 2020|02:29 pm]
biocoin patiesība
linkpost comment

[Nov. 25th, 2020|02:16 pm]
hamburgers nekad nekļūs par manu ēdienu
link7 comments|post comment

[Nov. 23rd, 2020|02:52 pm]
skaties uz zvaigzni
linkpost comment

iemesls [Nov. 4th, 2020|10:29 am]
Nosauciet kādu lietu, kurai nav iemesla.
link2 comments|post comment

[Sep. 22nd, 2020|03:12 pm]
I hate that you voted.
linkpost comment

[Sep. 17th, 2020|12:48 pm]
no wake gang
link1 comment|post comment

[Sep. 17th, 2020|11:28 am]
sure it was a great anime oh wait except for the fact that it wasn't it was generic and shitty and there was a promise of yuri but there was no yuri at all
link1 comment|post comment

[Sep. 17th, 2020|11:26 am]
elle = debate
linkpost comment

[Sep. 13th, 2020|03:10 pm]
tas nelaimīgais tur grozās
linkpost comment

[Aug. 9th, 2020|01:11 am]
Ddddududududududdudududududuududududududuudududududududududu
linkpost comment

[Jul. 28th, 2020|03:00 am]
kurš mirs nākamais?
linkpost comment

[Jul. 28th, 2020|02:56 am]
strutu bratislava
linkpost comment

[Jul. 9th, 2020|10:28 am]
es neredzu uz priekšu un uz sāniem
linkpost comment

[Jul. 7th, 2020|01:56 pm]
Lietū laistīts bērzs un viņa lokanās stiegras. Es tās ienesu liftā. Es tās ienesu tiltā. Es tās ienesu tieši sienā.
linkpost comment

[Jun. 10th, 2020|11:18 am]
tur viņš gāja uz vienu vietu, tur iepazinās ar labiem cilvēkiem, tur uzzināja labas lietas
hei! aleluja!
link1 comment|post comment

[Jun. 5th, 2020|12:42 pm]
Es mīlu tevi, Jēzus Kristus. Jēzus Kristus, es mīlu tevi, jā nudien. Es mīlu tevi, Jēzus Kristus. Jēzus Kristus, es mīlu tevi, jā nudien, un dīkajās dienās suņi izšķīdīs un aizplūdīs notekā, un pasaule aizies, un visi gaida to dienu, kuru mēs visi gaidām. Augšup un pāri, mēs ejam cauri vilnim un straumei, es plūdīšu pa virsmu līdz iemācīšos peldēt, iekšā manā mātē miskastē, līdz es sevi atradīšu atkal, atkal. Augšup un pāri, mutes plaši atveras un spļauj joprojām, un es spļaušu, līdz iemācīšos runāt. Augšup, cauri durvīm, kamēr skapji čīkst, un viņi mani pasludina, ak. Augšup un pāri, mēs pārvaram smagumu, tas nosēžas, un es nezinu. Es kliegšu, līdz viņi sapratīs, ko gribu teikt. Es runāju par beigta suņa dziesmas un sintētiska, lidojoša aparāta kāzām, ai-ai-ai, ai-ai-ai, ai-ai-ai, ai-ai-ai, nu labi.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]