un - [entries|archive|friends|userinfo]
un

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 7th, 2020|01:56 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Lietū laistīts bērzs un viņa lokanās stiegras. Es tās ienesu liftā. Es tās ienesu tiltā. Es tās ienesu tieši sienā.
linkpost comment