ulrich - [entries|archive|friends|userinfo]
ulrich

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 16th, 2010|07:14 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
esmu ļoti noilgojies pēc savām abām dāmām, kas jau kādu laiku dzīvojas & atpūšas pa Latgali.
linkpost comment