treknais' Journal [entries|friends|calendar]
treknais

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[26 Apr 2010|08:39pm]
Nu vispār jā - bija kādreiz arī šāda vietne, pateicoties kurai (lielā mērā, bet, protams, ne tikai) esmu sadraudzējies ar savu mīlīti...
1 comment|post comment

[02 Oct 2006|11:16am]
Like a cat
Dragged in from the rain
Who goes straight back out
To do it all over again
I'll be back for more
It's something
That is out of our hands
Something we will never understand
It's a hidden law
The apple falls
Destiny calls
I follow you

Like a pawn
On the eternal board
Who's never quite sure
What he's moved towards
I walk blindly on
And heaven is in front of me
Your heaven beckons me enticingly
When I arrive
It's gone
The river flows
The wise man knows
I follow you

I'm yearning
I'm burning
I feel love's wheels turning

Like a moth on love's bright light
I will get burned
each and every night
I'm dying to(o)
The sun will shine
The bottom line
I follow you
2 comments|post comment

[19 May 2006|02:07pm]
..В этом проблема слов. Они заставляют нас испытывать
озарение, но, когда мы поворачиваемся лицом к миру, они всегда
подводят, и кончается тем, что мы стоим перед миром такими же,
как и раньше, без всякого озарения..

Карлос Кастанеда
6 comments|post comment

I knew it [16 May 2006|04:34pm]
http://www.schizophrenia.com/sztest/survey2.php
14 comments|post comment

[21 Apr 2006|11:49am]
[ mood | restless ]
[ music | bum-cik, bum-cik, bum-cik ]

vēlviens dūms - un vēlviens rīts,
atmiņās tiek norakstīts

5 comments|post comment

Narkomāna pārdomas Lielās Piektdienas priekšvakarā [10 Apr 2006|03:18pm]

(1GH + 1LH2O ar minerāliem + melnā tēja ar cukuru un ziedputekšņiem+ tabaka)

Mūsdienu cilvēkam Kristīgās baznīcas vēsts skaidrā prātā bieži vien izrādās kaitīga (ko, iespējams, var teikt arī par t.s. skaidro prātu kā tādu). Neskatoties uz visām liecībām par Kristus dzīvi un viņa izteikumiem, tie, kas sevi sauc par kristiešiem, apzināti vai nē, neatlaidīgi turpina izplatīt dogmatisku mācību, kas aizdomīgā kārtā atgādina farizeju tradīciju.

Patiesībā to Tuvo Austrumu garīgajam pēctecim pārmest ir grūti. Kamēr vien Ādama mantinieks nespēj transcendēt duālistisko domāšanu, Jahve, gribot negribot, ir viņa Dievs. Tas, Kura vārdu labāk neizrunāt, ir bargs soģis - viņa scepteris ir bailes, viņa mēle abpusēji griezīgs zobens un balss - asinis.

Kāds bravūrīgs, blondīns ar zilām acīm gan reiz pamanījās paziņot, ka Jahve esot piebeigts un visi varot nākt ārā no krūmiem. Un, patiesi - visi iznāca ārā, bērni sāka lēkāt pa beigtā veča vēderu, sievas piedzērās un vīri apkampās. Taču tad paklīda baumas, ka Jahve tikai tēlojis beigtu un ka tas vispār nav bijis īstais beigtais vecis. Augstā debess, Tas, Kura vārdu tomēr labāk neizrunāt, jokus jau nu nesaprot... Ābrama dēli sabijās, ievilka krūmos elektrību un drošības pēc uztaisīja atombumbu. Zilacainais blondīns gan nāca klajā ar jaunu paziņojumu – sex, drugs and rock’n roll, taču, ak vai, šoreiz par atbildi no Ābrama dēliem saņēma tikai apslāpētu „klusu, klusu!”.

Agri vai vēlu apzinīgais cilvēks nonāk hroniskā vai letālā konfliktā ar savu būtību. Homo Sapiens numinozā dvēsele pieprasa integritāti, bet apziņa, sekodama Ego diktātam un baiļodamās no nāves, ko tai vēsta atteikšanās no duālisma, ir pakļauta nepārtrauktai un izmisīgai migrācijai, sekojot tās neskaitāmajām maldugunīm. Cik gan varens tomēr izrādās neskaitāmus neveiksmīgus noliegšanas mēģinājumus piedzīvojušais Ego, ar sev raksturīgo māniju uz dažnedažādākajām hierarhijām un sistēmām. Gandrīz jāsaka - izliets Jahve. Taču sēkla, kas nekrīt zemē un nemirst, augļus nenes un, ja cilvēks neapēd lauvu, tad lauva apēd cilvēku.

6 comments|post comment

Demontējam gāzes plīti! [29 Mar 2006|03:53pm]
[ mood | nervous ]

Brīdī, kad esat sajutis specifisko gāzes aromātu, nekavējoties zvaniet
avārijas dienestam un informējiet par notikušo. A/s "Latvijas Gāze"
avārijas dienests operatīvi izbrauks uz notikuma vietu un novērsīs
radušos sarežģījumus. Ja Jūs esat sašķidrinātās gāzes lietotājs,
tad zvaniet 8000404


2 comments|post comment

Geišas atmiņas [27 Feb 2006|05:44pm]
[ mood | sad ]

Geiša teica, ka cilvēka sirds nomirstot lēnām, birdinot cerības kā nokaltušas lapas, līdz nepaliek vairs neviena

3 comments|post comment

[09 Feb 2006|01:30pm]
[ mood | numb ]

Interesanti, vai neviens līdz šim nav pētījis, kā uz cilvēka psihi iedarbojas ilgstoša atrašanās afekta stāvoklī ar aizkritušām ausīm? Un ja ir, vai ir aplūkota situācija, kad papildus klīniski atzītiem paracetamolu saturošiem preperātiem (ar un bez miegainības efekta), tik pat intensīvi tiek lietoti dažādi homeopātiski līdzekļi ar vērā ņemamu psihodēlisku iedarbību?

8 comments|post comment

Faculty of LSD [01 Feb 2006|02:49pm]
. . . our normal waking consciousness . . . is but one special type of consciousness, whilst all about it, parted from it by the filmiest of screens, there lie potential forms of consciousness entirely different.... No account of the universe in its totality can be final which leaves these . . . disregarded. How to regard them is the question—for they are so discontinuous with ordinary consciousness.
—William James.
post comment

[30 Jan 2006|02:25pm]
[ mood | contemplative ]

..Following the Tibetan model, we distinguish three phases of the psychedelic experience. The first period is that of complete transcendence - beyond words, beyond space-time, beyond self. There are no visions, no sense of self, no thoughts. There are only pure awareness and ecstatic freedom from all game (i.e., role playing) and biological involvements. The second lengthy period involves self, or external game reality - in sharp exquisite clarity or in the form of hallucinations (karmic apparitions). The final period involves the return to routine game reality and the self. For most persons the second (aesthetic or hallucinatory) stage is the longest. For the initiated the first stage of illumination lasts longer. For the unprepared, the heavy game players, those who anxiously cling to their egos, and for those who take the drug in a non-supportive setting, the struggle to regain reality begins early and usually lasts to the end of their session..

3 comments|post comment

[27 Dec 2005|02:06pm]
[ mood | cold ]
[ music | Depeche Mode ]

I'm not sure
What I'm looking for anymore
I just know
That I'm harder to console
I don’t see who I'm trying to be
Instead of me
But the key
Is a question of control

4 comments|post comment

Atskaņas no kinovakara [08 Dec 2005|01:45pm]
[ mood | calm ]

Tā čehu žestikulēšana un mīmika jau uzreiz likās tuva un pazīstama - un kā nu ne - līdzīga atmosfēra valdīja jaunizveidotajā Gulbenes pilsētas domē deviņdesmito gadu pirmajā pusē, kuras aizkulisēs man dīvainā kārtā gadījās pabūt pusaudža gados. Es pat varētu izteikt pamatotu minējumu, ka nekas tur stipri nav mainījies vēl šobaltdien - balsis virs vidējā gatera trokšņu līmeņa, mīma cienīgi žesti aksiomātisko viedokļu pārliecinošai paušanai, slapjā dikcija, rokasspiedieni uz traumatisma robežas un visi cilvēki kā platekrāna televizorā:)

Nu, kā lai skumst pēc šāda kino:)

13 comments|post comment

Taisam kino vakaru ar Stalkeri (Tarkovskis 1979)? [05 Dec 2005|10:54am]
Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.

Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,(?!)
Прямо в руки легло,
Только этого мало.

Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Все горело светло,
Только этого мало.

Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.

Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
День промыт как стекло,
Только этого мало.

[Стихи Арсения Тарковского]
post comment

[14 Nov 2005|12:17pm]
[ mood | indescribable ]

Kā vispār ir iespējams tāds tukšums...? Visi dūmi ir izkūpējuši, ceļojumi beigušies un sapņi izsapņoti. Visas skaistās dvēseles un rēgi, ar ko barā trakā dejā gribējām apgriezt pasauli kājām gaisā ir izgaisuši līdz ar pirmdienas rudenīgo rītu, atstājot vienīgi bālas atmiņas par atbildētiem jautājumiem. Viss, kas izdarīts, neizdarīts, sajusts un atgrūsts, pēkšņi vairs neskaitās. Viss ir izbijis un nekas nav palicis. Tas nav ne miers, ne izmisums, bet pilnīgi tīrs un banāls tukšums.

7 comments|post comment

[08 Nov 2005|04:33pm]
[ mood | accomplished ]

Arbeit macht frei! tāpēc jādodas vien mājās.

post comment

Kaut kas jāieraksta jau ir. [07 Nov 2005|03:33pm]
Nu ja jau visi ir cibā, tad es arī varbūt gribu
6 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]