xxl - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
toadbeauty

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apr. 25th, 2017|02:16 pm

toadbeauty
Gribēju pasūdzēties par sūro mātes likteni, bet lai nu paliek.
Tīnim tīņa gājieni, sīkā ir vienkārši spītīga, un pats mazākais vispār ir par mazu, lai uz viņu vispār dusmotos.
Pate vainīga, ka sabūvējusi visādus plānus un netieku galā.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: