Dziļos · sniegos · piekūst · kājas

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Un naktī dīvainā tev liksies skanam zvani
Un šalcam vijoles, un dārdam džezs.
Varbūt tad dzirdēsi tu atkal smejam mani,
Bet dejā nevadīšu tevi es.
* * *
P.S. Turpmāk Frendi Onļī.
* * *