thel
30 September 2014 @ 04:54 pm
Latviešu tautas dvēsele  
Dažreizs varu vienīgi brīnīties par tekstiem, kurus kādreiz Latvijas akadēmiskos žurnālos publicēja mūsu filozofijas meinstrīms. Viens no šādiem piemēriem ir Pētera Zālītes raksts Latviešu tautas dvēsele . (pieejams šeit). Teksts principā ir citējams no vienas vietas. Izvēlējos tikai divus fragmentus - par Latviešu un antīko grieķu dvēseles tuvību un par latviešu dvēseles tīrības noturēšanu.

Latviešu dvēsele. Fragmenti. )