thel
23 March 2013 @ 05:52 pm
RIP  
RIP Chinua Achebe(1930-2013)

Viņa Āfrikas triloģija ir viena no retajām daiļliteratūras grāmatām, kas ir atrodama manā tagadējā miteklī. "Things fall apart" ir viens no tiem daiļdarbiem, kuru tiešām bija grūti atlikt malā.