thel ([info]thel) wrote on March 19th, 2019 at 02:27 pm
Purvītis un azarts
Drīzumā tik piešķirta spēļu zāļu finansētā Purvīša balva. Žēl, protams, ka uzvarētāju nenosaka tautas balsojums - tie, kas pie spēļu automātiem ir iztērējuši visvairāk naudas, iegūst visvairāk balsu. Tas būtu adekvāti. Varbūt arī man būtu motivācija aizietu nospēlēt vienu eiro pie vienroča bandīta. Tiesa, nebūtu vienkārši izvēlēties, kam atdot savu balsi. Tīri no estētiskā viedokļa man vislabāk patīk P. Liepas darbi. No cilvēciskā - beidzot būtu jāiedod Gabrānam, jo, šķiet, viņš ir visvairāk nominētais balvas mākslinieks. Pēdējā laikā man Orbīta vairs nešķiet aktuāla, taču, iespējams, varētu iedot par pārdesmit gadu darbību. Šmiti man šķiet aktuālāki un arī ilglaicīgi ir darījuši dažādas lietas. Visvājākais visā piedāvājumā ir Korovins - man nav saistoši skatīties kā padsmit gadu laikā vienā stilā un bez gandrīz jebkādas attīstības tiek mocīta viena un tā pati ne pārāk interesantā doma. Pārējie nominanti man būtu kaut kur pa vidu.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.