thel ([info]thel) wrote on February 15th, 2019 at 04:49 pm
RL un Raudive
Rīgas laikā pēdējos gados ieskatos arvien retāk. Iespējams tāpēc, ka tāpat ir ko lasīt. Tomēr nedaudz sekoju līdzi - ja piepeši ir kāds raksts par tēmām, kas reti ir lasāmas citās vietās, tad pamēģinu apskatīties. Protams, parasti tie būtu raksti, kas ir saistīti ar mūsu reģionu.
Lūk, tieši tāpēc es ļoooooti vīlos pēdējā RL rakstā par pikniku pie Raudives. Man likās ļoti vājš izpildījums gan saturiski, gan arī literāri. Nobrīnījos, ka redakcija ko tādu ir izlaidusi cauri.

Iespējams, tā ir autora neveiksme un citi darbi viņam ir/būs labāki. Taču tādā gadījumā izbraukumos vajadzētu labāku un interesantāku kompāniju. Tas ir tikai tāds ātrs vērtējums.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.