thel ([info]thel) wrote on February 6th, 2019 at 08:07 pm
Markss un Kants
Pēdējā laikā ir personas, kas savu pārliecību vērš pret filozofu kapiem. Pagājušā gada nogalē ar krāsu tika apliets Kanta kaps. Tur motivācija bija skaidra - protests pret Kēnigsbergas lidostas pārdēvēšanu Kanta vārdā. Tad dažiem radās izdevība izteikt pārliecinošus viedokļus par krievu barbarismu.

Tagad līdzīgs gadījums ir noticis civilizētajos rietumos. Kāds ar āmuru ir dauzījis Marksa kapu. (https://www.theguardian.com/books/2019/feb/05/karl-marx-london-grave-vandalised-suspected-hammer-attack-highgate-cemetery). Brīdis gan ir izvēlēts dīvains, jo drīzāk jau to varēja darīt pagājušajā gadā, kad pasaule svinēja viņa apaļo jubileju.

Skumjākais ir tas, ka no Kanta pieminekļa, kā ziņoja paziņas, krāsa tika nomazgāta jau tajā pašā dienā. Marksa kapu tik ātri nesanāks salabot.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.