thel ([info]thel) wrote on September 24th, 2018 at 04:14 pm
Filozofu namiņš un filozofi namiņā
Pats biju iztēlojies, ka t.s., "Filosofu namiņš" Ķīpsalā varētu būt saistīts ar vēsturisku kontekstu. Piemēram, uz turieni devies Herders vai Hāmanis, varbūt tur žāvējies Didro pēc peldes Daugavā. Izrādās, ka tas ir tā nosaukts, jo tur ir bijusi diskusija ar Pjatigorska piedalīšanos. (http://www.zgb.lv/lv/arhitektura/6/10/Filosofu-namins/#)

Tagad man radās jautājums, kas ir līdzīgs vistas un olas problēmai: vai īpašnieki nolēma nosaukt ēku par "filosofu namiņu" pēc diskusijas vai arī - uz pasākumu atsauca dabonamos filozofus, lai būtu pamats to tā nosaukt? Pēdējais gadījums gan man izklausītos pēc provinciālas buržuāzijas izpratnes par smalkumu un intelektuālismu.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.