krishjaanis2 ([info]krishjaanis2) wrote on June 6th, 2018 at 01:13 am
Nu, radikālisma jeb tīri kategoriju ziņā neredzu sevišķu atšķirību starp Džentili un Marksu.
Pretenzijas var un tām vajag būt pret jebkādiem domātājiem, tas ir normāli. Cita līmeņa pretenzijas parādās sevišķi pret tiem domātājiem, kuru idejas ir apzināti mēģināts īstenot politiskā un sociālā praksē.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.