krishjaanis2 ([info]krishjaanis2) wrote on June 5th, 2018 at 05:32 pm
Iedomājies kādu Džovanni Džentilem veltītu pasākumu, kurā arī tiktu izcelti viņa ideju pozitīvie ieguldījumi x lietās, y periodā, z reģionā. Tas pavisam noteikti izsaukti morālo sašutumu plašā sabiedrības un komentariāta daļā, turklāt iedomājies, ja pasākumā šādu runu teiktu kāda augsta ES amatpersona.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.