komentaarietis ([info]komentaarietis) wrote on June 5th, 2018 at 04:06 pm
Kā kuru apgaismības domātāju. Piemēram, gandrīz visi revolūcijas kritiķi ir vienisprātis, ka Ruso ir visnotaļ atbildīgs par franču revolūciju kā tādu. Tiesa, domas dalās, vai Ruso maz uzskatāms par tipisku "Apgaismības domātāju".
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.