thel ([info]thel) wrote on January 12th, 2018 at 12:21 pm
Mjā, bet man laikam būtu saistošāk vērot konspirāciju teoriju piekritējus, kas uzmanīgi studētu Ņūtona darbus un mēģinātu viņu popularizēt ar tādu pašu apjomu kā bija 2012 kalendāra gadījumā.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.