23 February 2015 @ 07:51 pm
filozofu hotlains  
Mūsu bibliotekāriem vajadzētu pamācīties no Z-Korejiešiem. Lūk, viņiem, piemēram, bibliotēkā ir filozofu hotlains . (skat., šeit. No ~ 1m20s)

nkorea