thel ([info]thel) wrote on May 2nd, 2012 at 02:30 pm
Patons un popklasika
Neatklāšu nekādu jaunu pasauli, ja teikšu, ka Maiks Patons ir vienkārši lielisks vokālists. Tāpat arī var apbrīnot viņa izpausmju daudzveidību. Taču pēdējās dienās salīdzinoši bieži klausos divas viņa klasisku dziesmu versijas: The Ballad of Hank McCain un Ballad of a thin man. Tāda, lūk, ir pēdējo dienu gaume.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.