friends [entries|archive|friends|userinfo]
Looser Individual

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 12th, 2016|09:46 pm]

punkts
Es balsošu par kaimiņu, lai izkrata utu maisus. Un es gribu redzēt čekas maisus. Papag zatlers esot teicis vēl 20 gadus. Es gribu izlasīt, kas par manu tēti rakstīts, viņš bija pirāts. Ir tāda lieta, rakstītais dažam labam ir akmenī kalts, piemēram, visādiem, kas cītīgi strādā ar likumprojektu paketēm un katru dienu ieliek kādu bildīti ar savām mapēm + kaķis.
linkpost comment

[Feb. 12th, 2016|07:18 pm]

punkts
Nujā, kāds varbūt grib izēst atkritumu konteineru.
linkpost comment

[Feb. 12th, 2016|09:57 am]

dienasgramata
Šarlote Remplinga jaunajā filmā "45 grādi"
link1 comment|post comment

[Feb. 12th, 2016|09:53 am]

dienasgramata
Viendien noklausījos tādu sarunu. Iet pa ielu divi dvīņi, tā ap gadiem 18. Viens saka otram:
- Kā tev vienmēr tā izdodas? Kāpēc man nekad nesanāk?
Otrs mazliet paklusē, tad domīgi saka:
- Jā un mamma reiz mani apsveica tavā vārdadienā...
- Ko?! Kad?
- Ā, tu nemaz nezini?
link3 comments|post comment

[Feb. 11th, 2016|11:04 am]

punkts
ceturtdaļnots ar punktiņu un respekta punkti.
link2 comments|post comment

[Feb. 10th, 2016|11:11 pm]

dienasgramata
Oskars Vaids
link3 comments|post comment

[Feb. 10th, 2016|03:45 pm]

punkts
Punktiešu ordenis.
linkpost comment

[Feb. 9th, 2016|10:26 pm]

punkts
Ļo:ti kā saka stopkrānīgi gādīgi 8 nav jau intrigas ar zemeņu pienu pa zemi atnācis leibls stupidity reigns un nenogurstoša piebilde, ka nav laika kvalitātei, jo jāiet pie jēzus piens ir īpaši svaigs tikko slaukts no priekšdurvīm noņemts apgraizīšanai laikrakstu saišķis mūžīgi cietušais pretvaras pinums no mēbeļādas un siltās iekšas zilā samta satītie santīmi par satīna līmes līniju rokās atvērts dimdiņkāpostu jēzus poligrāfistu salidojuma metāla krekls un bize uz blūzes lipīga sinope grieķu alfabēta spēriens pa krievu pautiem, kad roma ir nometusies pie eiropas ceļiem un raud burkānus, lai tajos zīstu ķīmisko pamatelementu toriumu uz jūsu sviestmaizes olu valsis izbīda rūtis uz perifēriju paskatās mūslaiks viss tāds ļoti aizņemts.
linkpost comment

[Feb. 9th, 2016|03:38 pm]

putnupr
kurš jūzeris te pirms kāda laika īdēja par elektrību? man arī jāraud, pagājušajā gadā maksājām ~23 eur par mēnesi, bet šogad - 32 eiro. visus gadus vidējais patēriņš bijis ap 140, bet tagad - 160. Nekas jauns nav nopirkts, varbūt viss vecais kļuvis pavisam vecs..
link25 comments|post comment

[Feb. 9th, 2016|08:01 am]

dienasgramata
Nu jau gan to cilvēku ir par daudz http://www.delfi.lv/news/arzemes/indija-kritoss-meteorits-nogalina-cilveku.d?id=47040133
link1 comment|post comment

[Feb. 7th, 2016|11:59 pm]

dienasgramata
tas brīdis, kad tu vēlies noskaidrot kāda vārda nozīmi, ieraksti googles meklētājā un pirmais rezultāts, ko izmet, ir tevis paša pirms desmit gadiem rakstīts teksts, kurā tu šī vārda nozīmi esi aprakstījis
link7 comments|post comment

[Feb. 7th, 2016|07:54 pm]

dienasgramata
koka rokas pulksteņi
link4 comments|post comment

[Feb. 7th, 2016|06:12 pm]

dienasgramata
linkpost comment

[Feb. 7th, 2016|01:54 pm]

dienasgramata
DELFI. Pārbauda ārstu, kurš mazam bērnam naktī izmeklēšanu veicis pavirši
linkpost comment

[Feb. 7th, 2016|11:17 am]

punkts
[Tags|]

Horkheimera + Adorno = Apgaismības dialektikā salasīju šādus punktus:

Kails atskaites punkts (esamība sarūk un sadalās par logosu, kas līdz ar filosofijas progresu saraujas par monādi. Visu ārējo lietu un radību masa. 30).

Bezapjoma punktuāls jēdziens (apgaismība, būdama nominālistiska, respektē nomen. 50).

Mezglpunkts ierastām reakcijām un funkcionēšanas tipiem (57).

Prāta atskaites punkts (tā patība, kura pēc visu dabisko pēdu metodiskas iznīcināšanas to mitoloģiskuma dēļ vairs nav nedz miesa, nedz asinis, nedz dvēsele, pat ne dabiskais es, sublimēta par transcendentālo vai loģisko subjektu. Likumdodošā rīcības instance. 59).

Visi Rietumu civilizācijas pagrieziena punkti (no olimpiskās reliğijas ieviešanās līdz renesansei, reformācijai un buržuāziskajam ateismam. Kad jaunas tautas un slāņi arvien izlēmīgāk centās padzīt mītu, bailes no neaptvertās, draudīgās dabas, kuras radās kā sekas no pašas dabas materializācijas un priekšmetiskošanas. Pazemināt līdz animistiskai māņticībai. Padarīt dabas pārvaldīšanu iekšienē un ārienē par dzīves absolūto mērķi. 62).

Izmantot viltību kā pieturas punktu (pārrāvums starp upura racionalitāti un iracionalitāti. 91).

Apgādes smaguma punkts (apmainīt pārpalikumus. Pašu radītais. 100).

Indivīdu skatpunkts (attīstītās izmaiņas. Odiseja piedzīvojumi nav nekas cits kā to risku attēlojums, kuri bruģē ceļu pie veiksmes. 102).

Atbalsta punkti (cilvēki sastop viņus abus atsvešinātā veidolā. Ienaidnieki, instrumenti, lietas. 102).

Antīkās vēstures pavērsiena punkti (apātija parādās. Visvarenas vēsturiskās tendences dēļ pauci beati sāk apzināties savu bezspēcību. 148).

Pārņemtais punkts (uzbrukt pilsētai, nebaidoties no pretestības. 171).

Pavērsiena punkts (Sads apgaismības domu nenoveda. 175).

Kultūrindustrija pieliek punktu ar totalitāti (189).

Izejas punkts (escape un elopement. 211).

Pielikt punktu vārda un lietas māņticīgajai sajaukšanai (izšķirošais nošķīrums, kas pasludina vārda skanējumu par nejaušu un tā pakārtošanu priekšmetam par patvaļīgu. 242).

Teoloģijas atskaites punkts (kopš pirmajām dienām pavadīja kristietību. Paradoksāli, antioficiāli kristieši no Paskāla, Lesinga unKirkegora līdz Bartam. 262).

Uztvertā punktveida norāde (geštaltpsiholoģijas piekritēji apgalvo, ka psiholoģiskā substance uztver struktūru. Šopenhauers un Holmholcs - par spīti cirkularitātei un tieši tās dēļ - par subjekta un objekta savīšanos ir zinājuši krietni vairāk nekā oficiālā skolas konsekvence. Jaunās psiholoģijas vai neokantisma skola. Uztveres tēls patiesi jau satur jēdzienus un spriedumus. 275).

Sarūk līdz punktam (pozitīvismā izšķīst dotā reģistrēšana. Pats neko nedodot. Ideālismā ieskicē pasauli no savas paša bezgalīgās sākotnes. Izsmeļ sevi ietiepīgā atkārtošanā. 276).

Platformas punkts:tas (antisemītisms vairs nav nekāda patstāvīga izjūta. 292).

Pret ebrejiem vērsts punkts (masas pieņem reakcionāro biļetenu. Pakļaujas sociāliem mehānismiem, kuros atsevišķā imdivīda pieredzei ar ebrejiem nav nekādas nozīmes. 292).

Secīgas punktveida tagadnes (indivīdi reducējas. Neatstāj nekādas pēdas. Ienīst šīs pēdas kā iracionālas, nevajadzīgas un burtiskā nozīmē novecojušas. 313).

Neskaitāmu cilvēku identisko reakciju krustpunkti (mūsdienu fašistiskie vadoņi ir ne tik daudz pārcilvēki kā viņu pašu reklāmas funkcijas. 348).

Punktam līdzīgs apmierinātas dziņas acumirklis (Šopenhauera mācība, ka dzīves svārsts šūpojas starp sāpēm un garlaicību. Bezgalīgas alkas. Dzīvnieks, kas nevar apturēt likteni ar izziņas palīdzību. 365).
linkpost comment

[Feb. 6th, 2016|01:16 pm]

punkts
Kā tāds taras punkts vilciena galapunktā.
linkpost comment

[Feb. 6th, 2016|12:08 pm]

dienasgramata
"Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina." Psalmi 23:4
link14 comments|post comment

[Feb. 6th, 2016|07:44 am]

punkts
вот вы когда занимаетесь огородством, вы же не будете сажать огурцы зимой.
linkpost comment

[Feb. 5th, 2016|04:12 pm]

punkts
Horror vacui emblemātikas profānija.
linkpost comment

[Feb. 5th, 2016|03:41 pm]

punkts
Manas smadzenes no punkta a līdz punktam b.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]