friends [entries|archive|friends|userinfo]
Looser Individual

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 1st, 2014|02:40 pm]
punkts
Last beatroot top heaven shelf.
linkpost comment

[Oct. 1st, 2014|11:46 am]
punkts
Gludeklis kā siena ir izteikts garadarbs.
linkpost comment

[Oct. 1st, 2014|11:45 am]
punkts
Mikelandželo derivātinstruments.
linkpost comment

[Oct. 1st, 2014|11:43 am]
punkts
Esi jauks pret zīskindu.
linkpost comment

[Oct. 1st, 2014|11:41 am]
punkts
Tenksa ģenerēšana.
linkpost comment

[Oct. 1st, 2014|11:40 am]
punkts
Gaidot good old t.
linkpost comment

[Oct. 1st, 2014|11:39 am]
punkts
Šlup-šlapī.
linkpost comment

[Oct. 1st, 2014|11:38 am]
punkts
Izdancini dzijas kranci.
linkpost comment

[Oct. 1st, 2014|11:34 am]
punkts
Aizmigu ar skuju anniņas konfekti mutē, pamodos ar stabiņu un domāju, vai tas ir zobs, ko tikko izņēmu? Tas noteikti ir ciets un maziņš, kā tas, kuram kaut kas bija aptinies apkārt. Pārbraucot ar mēli pār zobu stāvvietām, jāsecina, ka tās būs bijusi mazā nitrīta bumba, ko pērn adot zeķes biju nolicis pagrabā pie kartofeļņiem.
linkpost comment

[Oct. 1st, 2014|11:32 am]
punkts
Stikla mušiņa.
linkpost comment

[Oct. 1st, 2014|11:28 am]
punkts
Vien mušīn.
linkpost comment

[Oct. 1st, 2014|10:48 am]
punkts
Baranka-o-bama.
linkpost comment

[Oct. 1st, 2014|08:54 am]
punkts
Kad no rīta pamodies pirmo reizi zālē ieraudzīsi sarmu, ieraksti savā dienasgrāmatā: "Sācies rudens".
linkpost comment

[Oct. 1st, 2014|07:34 am]
punkts
Kasierīts degunā.
linkpost comment

[Oct. 1st, 2014|06:56 am]
punkts
The cook and the štengrel.
linkpost comment

[Sep. 30th, 2014|07:56 pm]
punkts
Klubtehnika.
link1 comment|post comment

[Sep. 30th, 2014|05:09 pm]
punkts
Lēns krišna vējš, vietām šiva.
linkpost comment

[Sep. 30th, 2014|03:25 pm]
punkts
Ārečenu, tikko bija sāpīgais klepus.
linkpost comment

[Sep. 30th, 2014|03:18 pm]
punkts
Sijā auzas tautu meita, kā tu sijā draugus. Ja kāds tevi sauc par femi, tad tu zini, tas ir dauns.
linkpost comment

[Sep. 30th, 2014|03:12 pm]
punkts
Bērziņ, tu mani nospied jeb bitch, you bring me down.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]