friends [entries|archive|friends|userinfo]
Looser Individual

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 25th, 2016|09:17 pm]

dienasgramata
KASJAUNS.Skandāls ap Mākslas muzeja kafejnīcas interjeru. Dizainere norobežojas no tur redzamā.
linkpost comment

[May. 24th, 2016|11:43 pm]

dienasgramata
DELFI. Cilvēka runa, redze, kustību koordinācija, domāšana un izturēšanās ir saistīta ar ārkārtīgi sarežģītām ķīmiskām reakcijām galvas smadzeņu nervu šūnās jeb neironos. Alkoholisko dzērienu sastāvā esošais etilspirts ir neirotoksīns – viela, kas var nopietni bojāt nervu sistēmu. Tā ietekmē informācijas plūsma smadzenēs mainās un smadzeņu darbība tiek traucēta.
link1 comment|post comment

[May. 24th, 2016|03:39 pm]

punkts
Man ļoti interesē garlaicība.
linkpost comment

[May. 24th, 2016|02:44 pm]

punkts
Automāti jau vairojas un sapņo. Kafejnīcā viņi uzreiz prasa kaut ko rakstībai, marmora vēnas - tā ir viņu bēgšanas grafika, un viņu mašīnas vientulīgi brauc uz mežu.
linkpost comment

[May. 24th, 2016|02:36 pm]

punkts
Ieteiktu attīrīties no zelta, jo mūsu smadzenes grozās kā enģelis, bet mūsu vārdi ir svina zirņi, kas nogalina putnus.
linkpost comment

[May. 24th, 2016|02:12 pm]

punkts
Vienosimies par elementārām lietām, doma = teikums. Teiksim - zazazellai šobrīd ir kaprīzā krīze.
linkpost comment

[May. 24th, 2016|02:05 pm]

punkts
Dievs radīja trīs vīriešus.
linkpost comment

[May. 24th, 2016|10:26 am]

dienasgramata
DELFI. Zināmi 16 šī gada skaistākie Latvijas jaunieši.
link1 comment|post comment

[May. 24th, 2016|09:25 am]

dienasgramata
DELFI. Jāteic, ka sievietes patiešām iegulda ārkārtīgi daudz laika, lai izskatītos sakoptas. Vērts piebilst arī to, ka lielākoties sievietes ļoti piedomā pie sava apģērba. Divu sociologu pētījums atklājis, ka sievietēm tomēr ir ļoti labs iemesls, kādēļ tik ilgu laiku vajadzētu pavadīt pie spoguļiem. Kā izrādās, sievietes, kuras izskatam pievērš īpašu vērību, pelna vairāk.
link2 comments|post comment

[May. 24th, 2016|09:24 am]

dienasgramata
DELFI. Pašvaldības ar atlaidēm mudina veikt virsapbedījumus.
linkpost comment

[May. 23rd, 2016|11:15 pm]

dienasgramata
DELFI. Noskaidrojot, kas tad īsti šobrīd ir aktuālākais matiņu kopšanas veids Latvijā, sazinājos ar salona "Vaksācija" meistari Elīnu, kura atzina, ka lielākā daļa latviešu sieviešu izvēlas visu noraut pa nullītēm.
link15 comments|post comment

[May. 23rd, 2016|08:17 pm]

punkts
ģimenē ir stiprais dzimums, bet tāpat ideāli.
linkpost comment

[May. 23rd, 2016|11:13 am]

punkts
Mēs sapņojam par elektriskajiem uguņiem bāros, dīvainām ballēm sabrukušās mājās, mēs tām upurējam dienasgaismu. Bet visvairāk mūs nomāc mirdzums, kas klusi satek uz jumtiem piecos no rīta. Mēmi pazūd ielas, dzīvība piepilda bulvārus: mums blakus smaida aizkavējies uzdzīvotājs. Nepamanot mūsu galvu reibinošās acis, viņš klusu paiet garām. Piena ratu dārdoņa notrauš no mums sastingumu, un debesīs uzšaujas putni, meklējot dievišķo barību.
linkpost comment

[May. 23rd, 2016|10:08 am]

punkts
Vakars, mēs esam divatā virs vētrainas upes, mūsu izmisuma pali. Mēs esam zaudējuši pēdējo spēju domāt. Vārdi paši veļas pār mūsu izķēmotajām lūpām, mēs skaļi smejamies, garāmgājēji atskatās izbīlī un steidzas atgriezties mājās.
Jūs nespējat pat mūs nicināt.
linkpost comment

[May. 23rd, 2016|12:14 am]

dienasgramata
DELFI. Aculiecinieku Pārdaugavā pārsteidz beciņa.
link1 comment|post comment

[May. 22nd, 2016|11:26 pm]

dienasgramata
DELFI. Rīgā zagļi no dzīvokļa iznes piemiņas monētas.

p.s. par piemiņu
linkpost comment

[May. 22nd, 2016|10:09 pm]

punkts
Mums parādīja lētu sapņu manufaktūras un veikalus, kas līdz griestiem piebāzti noslēpumainām drāmām. Brīnišķīgs kino, turklāt tajā spēlē mūsu senie draugi. Mēs daudzas reizes izlaidām viņus no acīm un noteikti atradām tajā pašā vietā. Viņi mūs cienāja ar iepuvušiem saldumiem, un mēs dalījāmies ar saviem vēl nedzimušajiem priekiem. Viņi kaut ko buldurēja, nenovēršoties skatīdamies mūsu acīs: vai spēsim kādreiz atcerēties viņu teikto, viņu aizmigušo dziedāšanu? Mēs viņiem uzdāvinājām savu sirdi, mūsu sirds - bāla dziesmiņa.
linkpost comment

[May. 22nd, 2016|09:57 pm]

punkts
Nepateicīgā nāve - viņa viena mūs ciena.
Viss ir salikts pa plauktiņiem, un neviens nav spējīgs sarunāties: nozīmes paralizētas, aklie kļuvuši cienījamāki par mums.
linkpost comment

[May. 22nd, 2016|03:01 pm]

dienasgramata
DELFI. Santjago zoodārzā nošauj divas lauvas, jo to būrī ielec cilvēki
link1 comment|post comment

[May. 22nd, 2016|11:57 am]

punkts
Vienā jaukā dienā, kuras krāsu vairs nav iespējams atcerēties, mēs atvērām mierīgās sienas, tās bija stingrākas par senajiem pieminekļiem. Mēs tur bijām, un prieka asaras lija no mūsu atplestajām acīm. Mēs teicām: "Pirmā lieluma planētas un zvaigznes nevar mums līdzināties. Kā sauc šo spēku, kas baisāks par gaisa stihiju? Greznās augusta naktis, brīnišķīgs mijkrēslis jūrā - jūs taču esat vienkārši smieklīgi! Žaveles ūdens un mūsu roku līnijas valdīs pār pasauli. Mūsu grandiozo plānu mentālā ķīmija, tu esi stiprāka par agonijas kliedzieniem un fabriku krekšķošajām balsīm!" Jā, tajā vakarā, visbrīnišķīgākajā no visiem vakariem, mēs atļāvāmies skaļi raudāt. Garāmejošās sievietes mūs ņēma pie rokas, dāvājot, gluži kā puķu pušķi, savus smaidus. Mūsu sirds sažņaudzās no aizgājušo dienu banalitātes, mēs novērsāmies, nevēloties vairs redzēt ūdens strūklas, kas dzenas pakaļ citām naktīm.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]