Wed, Dec. 25th, 2019, 10:15 pm
[info]tethys_: ***

Kā es varu būt reizē tik histēriski laimīga un tikpat histēriski nelaimīga, es nesaprotu, bet tā ir.

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: