Sun, Dec. 8th, 2019, 11:54 pm
[info]tethys_: Meh

Biju uzrakstījusi garu, interesantu ierakstu, bet ciba uzkārās un tas pazuda. Protams, ka būtu jānokopē pirms postēšanas, bet ne vienmēr to atceros. Nu, neko. Nezināsiet jūs manas dziļdomas.

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: