Wed, Nov. 27th, 2019, 10:38 pm
[info]tethys_: Vecie cibas laiki

Atceros laiku, kad tika daudz komentēts pie visādām gaudu žēlabām, filosofijām, trww evil gotu lietām, melanholiskiem dzejoļiem utt. Tagad ieliec tikai kaut ko politisku, uzreiz kvadriljons komentāru, bet pie visa cita - nulle.
Mēs esam kļuvuši veci.

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: