Sun, Nov. 24th, 2019, 08:25 pm
[info]tethys_: Nav, ko teikt

Notiek daudz. Ik pa laikam liekas, ka šito vajadzētu ierakstīt, bet, kad piesēžos, pēkšņi, nav ko teikt. Lietas ir pārāk nopietnas. Smagas. Dziļas. Daudz.

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: