[icon] Par Tekstiem - Jānis Zālītis: Vēlreiz par mīlestību
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.

Subject:Jānis Zālītis: Vēlreiz par mīlestību
Time:16:59
comments: jā, lūdzu? Previous Entry Tell A Friend Add to Memories Next Entry

[info]fedrs
Link:(Link)
Time:17:49
Es jau sāku brīnīties, vai patiešām ar Zālīti būtu bijis tik bēdīgi, ka viņš būtu lietojis "nasty" un līdzās esošos vārdus, bet tad pamanīju, ka tas viss nav viņa rakstīts teksts.
(Reply to this) (Thread)


[info]pastkartes
Link:(Link)
Time:18:19
Tie vārdi ir Tomasa Hobbsa. Ar Zālīti tik traki nav.
(Reply to this) (Parent)

[icon] Par Tekstiem - Jānis Zālītis: Vēlreiz par mīlestību
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.