[icon] Par Tekstiem - Peter Singer: A Darwinian Left
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.

Subject:Peter Singer: A Darwinian Left
Time:13:09
comments: jā, lūdzu? Previous Entry Tell A Friend Add to Memories Next Entry


[info]ke
Link:(Link)
Time:19:33
Tieši to es sava raksta beigās saku- pārāk nereāli, lai izdotos ( attiecini to arī uz "Animal liberation"). Un manu sirdi sildi tas, ka kāds vispār uzdrošinās runāt par sudzismu, protams, var piesieties kādā veidā.
(Reply to this) (Parent)

[icon] Par Tekstiem - Peter Singer: A Darwinian Left
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.