cellardoor


February 26th, 2020

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Iepazinos ar ikongleznotāju Annu. Vina man izstāstīja, ka zeltam nav pretkrāsas un nav arī cita vārda. Tas ir zelts un viss ikonā esošais lēnām tuvojas zeltam. Jāuzmanās neklūt par Dieva mīlestības pretstata sludinātāju. Bet kā, Dieva mīlestības pretstats taču ir grē... Nē!... tum... nē! Nāv... nē! Trauksm... nē! Dieva mīlestības pretstats nav arī pats pretstatu sludinātājs.
* * *

Previous Day · Next Day