cellardoor


February 24th, 2020

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Varbūt tas ir slims mierinājums, bet narcisiem var uzticēties vismaz tik daudz, ka viñi nepazudīs, vienmēr uznirs, lai barotu sevi ar jaunām fantāzijām un turpinātu kaislīgi piekopt savus sliktos paradumus.
* * *

Previous Day · Next Day