cellardoor


February 20th, 2020

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Black power naps
Gribėju pateikt, ka trauksme ir kapitālisma važas, lai gan arī tolaiku verdzībā važas ne vienmēr bija ar aci saskatāmas. Un ir laiks brīvībai, lai ko tas nozīmētu.
* * *
no kā jūs vēlētos tikt dziedināti?
* * *

Previous Day · Next Day