cellardoor


April 27th, 2012

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
mamma atsūtījusi tabulu, kur dienu pa dienai no 16. aprīļa dokumentāli pierādījumi par pavasara atnākšanu. atsevišķi mērītas izmaiņas šajās kategorijās: zāle, koki, zeme, dzīvnieki (sliekas, peles, vardes), putni, puķes.16.aprīlī zāles vēl nav. 24 aprīlī - zāle gara, grūti grābt. 16.aprīlī ziedu vēl nav. 20.apr - vizbulītes, māllēpes. 25. aprīlī - vizbulītes māllēpes zilsniedzītes muskares balti vizbuļi narcises gaiļbiksītes.
16.aprīlī slieku vēl nav. 17.aprīlī sliekas ir bet nekustas. 21.apr. sliekas jau visu izrakušas.
* * *
kā gan es biju palaidusi garām Beketa Mērfiju. so my kind of guy!!
* * *

Previous Day · Next Day