teiksma_ragana


Post a comment

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Oficiālas beigas
Ja vien man pašai kaut kas neaizmirsīsies, šeit esmu izlēmusi vispār vairs nerakstīt. Pārcelšu maģiskās lietas uz savu FB lapu un tethys_cibu. Šo saglabāšu piemiņai.
Veicu palielu revīziju, no tethys_ piedraugoju tos, ko parasti lasīju no šī profila. Vairs negribu dalīt atsevišķi, jo tāpat liela daļa rakstu sanāk tagad FB.
Tā nu šo pasludinu par zombiju. Ja interesē lasīt maģiskās lietas - laipni lūdzu FB un tethys_.
* * *

Read Comments

* * *

Reply to this entry:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: