teiksma_ragana


Post a comment

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Sēnes
Es jau vairāk kā stundu skatos uz sēņu bildēm. Uztaisīju pinterestā sēņu mapīti, aizrāvos līdz nejēgai. Sēnes ir vienkārši neaprakstāmi skaistas un aizraujošas.
* * *

Read Comments

* * *

Reply to this entry:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: