time doth flit; oh shit. - September 12th, 2020

About September 12th, 2020

07:57 pm
Lai gan man patīk pilsēta un tās ēkas, ciemati, kuros nekas nav augstāks par trīs stāviem, dara labas lietas ar manu galvu.
Top of Page Powered by Sviesta Ciba