igne · natura · renovatur · integra


April 16th, 2021

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Sapnī bučojos ar userinfokjiegjels brāli. Nekad neesmu viņu satikusi, bet nu labi. 
* * *

Previous Day · Next Day