igne · natura · renovatur · integra


November 2nd, 2020

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Svētdiena, 6 no rīta. Sēžu pagrabā uz drēbju kaudzes un raudu, jo nevaru atrast vienīgās bikses, kuras man der. Es tā jūtu, ka to drēbju mazgāšanas atbildību vīram atņemšu.
* * *

Previous Day · Next Day