igne · natura · renovatur · integra


May 15th, 2018

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
ka man gribas dzive kaut ko mainit. darbs sobrid vispar nekadu labsajutu nerada, vienmer aizsapnojos, kaa daru kaut ko citu. moska kaut kads paragra midlife kriize.. kad beidzot viss haoss ar parvaksanos bus gala, tad jasak domat. lai gan domaju jau tagad, jasak darit.
* * *
palasiju cibu, cik sekla esmu palikusi.
* * *

Previous Day · Next Day