igne · natura · renovatur · integra


July 8th, 2016

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
kārtējais dziļais kritiens. kā man riebjas šitie bezdibeņi...
* * *

Previous Day · Next Day