igne · natura · renovatur · integra


July 1st, 2016

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
vēl divas nedēļas. no vienas puses priecājos, ka būšu tik ilgi pie vecākiem, no otras puses man bail, ka tas ir pārāk ilgi. Ikdienā man LV nepietrūkst, bet esot tur, es sāku ļoti daudzas savas dzīves izvēles nožēlot. negribas ieslīgt tajā sevis žēlošanā. pietam esot tur ar bērnu un vīrieti, viss liksies tik perfekti.
* * *

Previous Day · Next Day