igne · natura · renovatur · integra


June 25th, 2016

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
neesmu pašpietiekama, kā es sev to vienmēr cenšos ieskaidrot. vientulība beidz mani nost. nu neviena sieviete man neieskaidros, ka viņa var būt viena ar savu kaķi, da kaut ar veiksmīgu karieru un būt 100% laimīga. kad tu ar viņām runā, viņas stāsta, kā viņu kaķiem patīk tas un tas, vai nepatīk tas un kā viņas piektdienu pēcpusdienā iet ar mammu iepirkties un ik a 2 gadiem pērk jaunas mēbeles.

Tā es negribu pavadīt savu dzīvi no 40+

* * *

Previous Day · Next Day