non compos mentis - [entries|archive|friends|userinfo]
snu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 6th, 2014|02:40 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Piezemējoties kafijas biezumos
jūti
Kā skūpsti pēdējo reizi
sievieti atmodināja
LinkLeave a comment