non compos mentis - [entries|archive|friends|userinfo]
snu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 24th, 2007|12:01 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Mēs atkārtojamies, runājam vienu un to pašu, maļam par cilvēku tiesībām, par līdztiesību, bērnu tiesībām, par suņiem un kaķiem un par reliģijām. Tik daudz „PAR” ko runāt... Mēs piesaucam mīlestību, to nepazīstot, mīlam sievu (vīru) ar domu, ka tas uz laiku, līdz sastapšu īsto. Melojam sev un citiem, pat ausis vairs nekustas. Sex, sex, sex...
LinkLeave a comment