Grain of Salt - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
snauts

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apr. 16th, 2019|10:31 am

snauts
Vakar ap pusnakti minos mājā no viena ārkārtīgi lustīga pasākama un par ugunsgrēku uzzināju no milzīgā ekrāna, kas uz Brīvības ielas un Gustava Zemgala gatves stūra. Vienaldzīgi paraustīju plecus un braucu tālāk.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.