печально быть антисоциальным - Post a comment

Jan. 3rd, 2023

[info]smejmoon

12:08 am

Lai dzīvotu ar cilvēkiem jāsāk ar viņu zemākajām jūtām. Jāsakonektē tur un tad pakāpeniski jaceļ latiņa. Ar visiem augstu neizdosies, un kādi pacels to augstāk nekā var palēkt.
Un dažreiz latiņa jānolaiž. Jāsazemējas.

Read Comments

Reply:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.