печально быть антисоциальным - Post a comment

Mar. 15th, 2022

[info]smejmoon

02:24 pm - svari

pēdējos 3 mēnešus reizi mēnesī maksāju 45 eiro par svaru zāli uz kuru eju arī reizi mēnesī
bet nepārtraucu, tas man tāds cerības stariņš, ko negribas slāpēt
un kad pārnāku mājās jūtos labi, attiecīgi motivācija atjaunojas

Read Comments

Reply:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.