печально быть антисоциальным - Post a comment

Feb. 16th, 2022

[info]smejmoon

12:17 pm - kustīgās bildes un sapņi

Sen esmu novērojis, ka sapņi nespēj manipulēt ar abstrakcijām. Vienkāršākais piemērs, ka sapņos ir grūti lasīt tekstu, kas sastāv no burtiem. Man ir uzskats, ka pār sapņiem valda senākas smadzeņu daļas un manipulē ar jaunākās esošo informāciju. Tas ir abstrakcijām piekļūt var, bet nesaprot, ko ar tām darīt. Teoriju neesmu pētījis, jo tas atņemtu šarmu nojausmai.

Šonakt pirmo reizi mūžā redzēju video klipu, tādu sīkumiņu, ar kādiem mūsdienās tiek piesātināts internets. Un padomāju, ka video, iespējams, ir tas, kas mūsdienu pasauli saista ar senatni, ar lopiem un dinozauriem (putniem). Lai gan zvēriem ar kustīgo bilžu uztveri arī ir, kā ir.

Un, protams, arī kustīgajās bildēs var iekodēt abstrakcijas. Bet var taču arī neiekodēt.?

Read Comments

Reply:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.