печально быть антисоциальным - Post a comment

Feb. 8th, 2022

[info]smejmoon

10:26 pm

piegriezu dārzenīšiem svaigu čilīti - tā, lai nebūtu diez ko asi.
un kad dārzenīši bija izcepti, biju jau par to aizmirsis un pieliku sriračas mērcīti, - tā, lai nebūtu diez ko asi.
raudiens nenāk, bet iedzert vajadzēs.

Read Comments

Reply:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.