печально быть антисоциальным - Post a comment

Dec. 22nd, 2021

[info]smejmoon

09:04 pm

Gandrīz uz katriem ziemassvētkiem man ir plāns piesēst pie datora un mierīgi kaut ko foršu uzprogrammēt. Tad ziemassvētki paiet un man ir vēl viens iesākts projekts. Pēc dažiem gadiem izdzēšu, kat atzīstu ka interese zudusi.

Read Comments

Reply:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.