печально быть антисоциальным - Post a comment

Sep. 5th, 2021

[info]smejmoon

01:07 pm - kino

Ir vairākas labas filmas, ko redzēju pagājušā gadsimtā un neko daudz neatceros.
Vai nevajadzētu tās skatīties vēlreiz un iedzīvināt atmiņā?
Līdzīgi ar mūziku - cik daudz veltīt jaunajai un cik daudz vecajai labajai?
Un grāmatas?

Read Comments

Reply:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.