печально быть антисоциальным - Post a comment

Apr. 7th, 2021

[info]smejmoon

08:03 pm

https://www.youtube.com/watch?v=UTyafQpynzU
Tikai šodien sadzirdēju, ka Īkamausis dzied vārdus. Kādus padsmit gadus tās bija muzikālas skaņas. Pa starpu paspēju daudz reižu noklausīties gan dzīvā, gan kaltētā versijā.

Read Comments

Reply:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.