Meistars [entries|archive|friends|userinfo]
Meistars

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[14. Jul 2012|20:01]
[Tags|]

http://www.imdb.com/title/tt1592525/ neslikts trilleris, ko ar vienu aci skatīties paralēli strādājot.
Link2 raksta|ir doma

[22. Nov 2011|01:09]
[Tags|]

http://www.youtube.com/watch?v=vOfvgRwa0J8 lai atcerēts kas šī ar jāskatās :)
Linkir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]